O szkole

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział;
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał;
nie żeby go wszystko trochę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.
Janusz Korczak

Misja naszej szkoły:

 • Pragniemy, by nasza szkoła stwarzała uczniom możliwość wielostronnej aktywności inspirującej do poznawania siebie i świata, twórczego myślenia i działania.
 • Dołożymy starań, aby uczniowie w pełni wykorzystywali własny potencjał rozwojowy, aby doświadczali satysfakcji z własnego działania i osiągnięć na różnorodnych polach aktywności.
 • Zależy nam, aby każdy uczeń dobrze czuł się w grupie, nawiązywał pozytywne relacje emocjonalne i potrafił współdziałać z innymi w osiąganiu wspólnych celów.
 • Wierzymy, że nasi uczniowie będą potrafili wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności w różnych sytuacjach życiowych.

Pomagamy wychowywać mądrych i dobrych ludzi.

„Zamkowa Szkoła” to pierwsza niepubliczna szkoła podstawowa w powiecie tarnogórskim. Do powstania szkoły w znacznej mierze przyczyniły się sugestie rodziców, których dzieci uczęszczały do przedszkola „Bajkowy Zameczek”. Zadowoleni z jakości pracy przedszkola, zaproponowali kontynuację działań wychowawczo-edukacyjnych na poziomie szkolnym. Dlatego też, nawiązując do misji pedagogicznej oraz nazwy przedszkola – „Bajkowy Zameczek” – nasza placówka nosi nazwę „Zamkowa Szkoła”.

Szkoła powstała w porozumieniu z Urzędem Miasta Radzionków, w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku i podlega nadzorowi Kuratorium Oświaty. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Zamkowa Szkoła” od 1 września 2012 roku ma uprawnienia szkoły publicznej. „Zamkowa Szkoła” spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Infrastruktura szkoły oraz mało liczne klasy sprawiają, że nasza szkoła jest przyjazna dzieciom - sprzyja ich wielokierunkowej aktywności, a także rzeczywistej indywidualizacji nauczania. Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Szkoła posiada:

 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne,
 • pracownię komputerową,
 • salę do zajęć wychowania fizycznego.

Zajęcia obowiązkowe odbywają się w godzinach od 8:30 do 15:00.

Bogata oferta naszej szkoły zapewnia wszechstronny rozwój każdego ucznia. Od pierwszej klasy oferujemy naukę dwóch języków obcych:

 • języka angielskiego,
 • języka niemieckiego.

W trosce o rozwój fizyczny uczniów, w ramach wychowania fizycznego, organizujemy zajęcia na

 • basenie,
 • kortach tenisowych.

Zapewniamy szeroką gamę zajęć ponadprogramowych np.:

 • szachy,
 • aikido,
 • taniec,
 • rytmikę.

W szkole funkcjonuje świetlica zapewniająca dzieciom opiekę w godzinach: 6:00 – 8:30 i 15:00 – 18:00.
Istnieje również możliwość wykupienia obiadów. Koszt jednego obiadu wynosi 10 zł.

Naszym pomysłem na dobrą szkołę jest mała szkoła. Szkoła, w której wszyscy się znają; szkoła, w której każdy nauczyciel czuje się opiekunem i wychowawcą każdego dziecka; szkoła, w której dobre relacje są podstawą budowania przyjaznej atmosfery.

 

Naszych nauczycieli charakteryzują nie tylko wysokie kompetencje merytoryczne, ale również umiejętności, dzięki którym potrafią otworzyć się na świat dziecka – jego potrzeb, zainteresowań, wątpliwości…

 

Nasi Nauczyciele...

 • ...lubią dzieci i swoją pracę,
 • ...są kreatywni i twórczy, motywują uczniów zachęcając ich do aktywnego udziału w projektach,
 • ...są aktywni i zaangażowani, potrafią objąć swoją pracę refleksją, dbają o swój rozwój,
 • ...nieustannie obserwują i słuchają uczniów - monitorują ich postępy i informują o tym rodziców.